vÝPISY Z DOKUMENTACEvyOrdinace dne 28.12.2018 uzavřena.
Zastupující lékař MUDr. Monika Buršová, jen pro akutní stavy, 8-11h. 
Místo ordinace: Trutnov, Křižíkova 188.
Kontakt: tel. 499 815 725

 

od 1.5. 2020 objednáváme na celou ordinační dobu, včetně akutních stavů, k t e r é  m a j í  p ř e d n o s t.

 

V telef. kontaktu používejte výhradně tel. 777 884 402

 
 
 

OD   1.9.2020  NOVĚ MOŽNÉ OBJEDNÁVÁNÍ 

RECEPTŮ , OBJEDNÁVÁNÍ NEAKUTNÍCH PROHLÍDEK ,

VÝPISY  Z KARET  ...     přes mail: ordinacekralickovab@seznam.cz

 

PO, ST, PA telefonujte po odběrech krve, tj. po 8. hod.

 

Do čekárny vstupujte jednotlivě !!!

Dodržujte od sebe dostatečnou vzdálenost min. 2metry.

V případě teploty, kašle kontaktujte

telefonicky 777 884 402 

Nevstupujte bez domluvy do čekárny !!!

 

ODBĚRY KRVE po telefonické domluvě.

 

 

 

Naše ordinační hodiny:

 

ORDINAČNÍ HODINY

dopoledne
odpoledne
Pondělí

7:00 - 7:30 odběry krve

8:00 - 11:00 ordinace

11:00 - 13:00 pro objednané

13:00 - 15:00 prevence na objednání

 
Úterý
 

13:00 - 16:00 ordinace pro pracující a akutní stavy

16:00 - 18:00 pro objednané

Středa
7:00 - 7:30 odběry krve

8:00 - 11:00 ordinace

11:00 - 13:00 pro objednané

 
Čtvrtek

7:30 - 11:00 ordinace

11:00 - 13:00 pro objednané

 
Pátek
7:00 - 7:30 odběry krve

8:00 - 11:00 ordinace

11:00 - 13:00 pro objednané