od 1.5. 2020 objednáváme na celou ordinační dobu, včetně akutních stavů, k t e r é  m a j í  p ř e d n o s t.

 

 

V telef. kontaktu používejte výhradně tel. 777 884 402

 

 

Potřebujete akutně ošetřit nebo se zhoršilo Vaše chronické onemocnění?

Navštivte ordinaci v čase od 8:00 do 10:30hod denně s vyjímkou úterý, kdy je pro akutní ošetření vyhrazena doba od 13:00 do 16:30hod. V tuto dobu je možné uvažovat o případné návštěvě kontroly zdravotního stavu v pracovní neschopnosti.

Nechcete dlouho čekat? 

Nemusíte, objednejte se na tel.č. 499 733 414 nebo mob.č. 777 884 402. Pro objednané je vyhrazena doba od 10:30. do 12:30hod. denně s vyjímkou úterý, kdy Vám je k dispozici doba od 16:30. do 18:00hod. Upozorňujeme, že úterní odpoledne je určeno převážně pro pacienty zaměstnané, studující nebo jinak vytížené. 

Odběry krve a biologického materiálu / výtěry, vyšetření moči, sedimentace/.

Odběry provádíme denně kromě úterý od 7:00 do 7:45hod. (svoz odebraného materiálu do laboratoře je již v 8:00hod.!) Krevní odběr se provádí nalačno. Pravidelně užívané léky nezapomeňte ráno užít, neboť jejich vynecháním ohrožujete své zdraví. INR Vám v ordinaci zkontrolujeme kdykoliv na počkání.

Potřebujete konzultaci?

Konzultace jsou možné osobní v čase návštěvy ordinace nebo telefonické. Telefonické konzultace jsou vhodnější v čase konce ordinační doby. Odpoledne zpravidla mezi 12:30 a 13:00hod. V tomto čase jsme o něco méně vytíženi, je méně narušen chod ordinace. Pokud nejde o akutní problém, prosím nevolejte nám brzy ráno - provádíme odběry.

Chcete, abychom Vás navštívili?

Náhlé, život ohrožující stavy - zejména dušnost, bolesti na hrudi, poruchy vědomí, křeče či vážné úrazy a pod. ... VOLEJTE 155 !!! Akutní stavy život neohrožující a z různých důvodů znemožňující osobní návštěvu ordinace budeme řešit na základě telefonické domluvy.

Preventivní prohlídky/preventivní prohlídky do zaměstnání.

sNa preventivní prohlídku se předem objednejte u sestřičky, která Vám podá informace co preventivní prohlídka obnáší. Pro každého pacienta u registrujícího lékaře (PL) pojišťovna hradí preventivní prohlídky každé 2 roky.

Chcete vyplnit pojistku?

Tento admin. úkon provádíme průběžně. Stačí přinést správný předvyplněný formulář a patřičné lékařské zprávy související s pojistnou událostí. Poté Vás budeme informovat o termínu vyzvednutí vyplněného formuláře. Vyplnění formuláře je hrazený výkon - viz. ceník.

Chcete vystavit doklad o vyšetření pro nezdravotnické účely?

Např. řidičský průkaz, zbrojní průkaz, studium ... . Tyto vyšetření jsou prováděna výhradně po objednání. Tato vyšetření jsou hrazené výkony -viz. ceník.