Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

(platný od 1.4.2022)

 

500 Kč - Vstupní prohlídka do zaměstnání       

500 Kč - Vydání či rozšíření řidičského průkazu       

400 Kč - Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech   

700 Kč - Vydání, prodloužení či rozšíření zbrojního průkazu                    

400 Kč - Vyšetření na zdravotní průkaz na dobu neurčitou                 

200-300 Kč - Výpis ze zdravotní dokumentace               

300-500 Kč - Vyplnění tiskopisu pro pojišťovny        

200 Kč - Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou                           

300 Kč - Vyšetření stolice na skryté krvácení do 50let věku

500 Kč - Předoperační vyšetření na žádost pacienta před výkony nehrazenými zdrav. pojišťovnou (plast. operace ...)

300 Kč - Lékařská zpráva pro účast na rekondičních pobytech                               

500 Kč - Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti, včetně EKG

100 Kč - Potvrzení pro letní tábory, práce s dětmi       

200 Kč - Vystavení žádosti do domova důchodců, DPS a ústavu sociální péče

500 Kč- Lékařská zpráva pro PČR, soudy, aj.      

100 Kč- Potvrzení přihlášky ke studiu

300-500 Kč Bodové hodnocení úrazu

100 Kč Potvrzení na vlastní žádost pacienta (např. chron. onemocnění, medikace)

300 Kč Vyšetření EKG vč. hodnocení na vlastní žádost

800 Kč Poplatek za prohlídku, vyšetření či vypracování lékařské zprávy do 24hod.