Ceník výkonů hrazených v hotovosti

Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami. Platnost ceníku je od 1.2.2019.

 

400 Kč -  Lékařské prohlídky na žádost zaměstnavatele (vstupní, periodické, mimořádné a výstupní)       

400 Kč - Vyšetření pro řízení motorového vozidla       

300 Kč -  Prodloužení řidičského průkazu po 65ti letech   

500 Kč - Vyšetření pro  zbrojní průkaz                     

300 Kč - Vyšetření na zdravotní průkaz                   

200 Kč - Výpis ze zdravotní dokumentace               

200-300 Kč - Vyplnění tiskopisu pro pojišťovny        

100 Kč - Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou                           

200 Kč - Vyšetření stolice na skryté krvácení do 50let   

500 Kč - Předoperační vyšetření na žádost pacienta před výkony nehrazenými zdrav. pojišťovnou   

(plast. operace ...)

100 Kč - Lékařská zpráva pro účast na rekreačních, rekondičních pobytech                               

300 Kč - Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti (vyšetření včetně EKG)  

100 Kč - Malé administrativní úkony (tábory ...)       

100 Kč - Vystavení žádosti do DPS a ústavu sociální péče

200 Kč- Vystavení žádosti do domova důchodců       

100 Kč- Potvrzení pro Úřad práce